Eğitim Hizmetleri

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • ETKİN PAZARLAMA VE SATIŞ
 • STRATEJİK SATIŞ YÖNETİM
 • MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
 • AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YAPILANMA
 • TOPLANTI YÖNETİMİ
 • KURUMSAL İMAJ YÖNETİMİ
 • BAYİLİK VE MÜNHASIR BAYİLİK
 • SATINALMA VE SATIŞ YÖNETİCİLERİ İÇİN ETKİLİ PAZARLIK VE MÜZAKERE TEKNİKLERİ
 • MÜZAKERE VE GÖRÜŞME TEKNİKLERİ
 • BANKACILARDA İSTİHBARAT AŞAMASINDA GÖRÜŞME TEKNİKLERİ
 • MALİ ANALİZ VE BİLANÇO OKUMA TEKNİKLERİ
 • RAPORLAMA VE RAPOR YAZIM TEKNİKLERİ
 • FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN PRATİK VE UYGULAMALI FİNANS TEKNİKLERİ
 • MUHASEBECİM KONUŞUYOR BEN ANLAMIYORUM EĞİTİMİ
 • MÜŞTERİ KAYBI YAŞANMADAN ALACAK TAHSİLİ VE TAHSİLAT ZORLUKLARININ ÇÖZÜMÜ
 • ETKİLİ İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ
 • SUNUM TEKNİKLERİ
 • ZOR İNSANLARLA MÜCADELE VE STRES YÖNETİMİ (Koçluk destekli.)
 • DIŞ TİCARET EĞİTİMLERİ | Kaşif AYDINOĞLU & Sinan BAYRAKTAR
 • DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ
  • İncoterm 2010
  • Ödeme Şekilleri
  • Belgelerin İncelenmesi
  • Akreditif Uygulamaları
  • İhracat,ithalat Mevzuatı
  • DİİB ve Yatırım Teşvik İşlemleri (Belgeleme,kapama,revize)
  • Devlet Yardımları ve Dış kredi imkanları

Eğitim modülleri ile detaylı açıklama ve uygulama için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

EĞİTİM ETKİNLİKLERİ

Gerçekleşen eğitimlerde katılımcılara güncel veriler yanı sıra öğretici ve uygulamada kolaylık sağlayıcı deneyimsel bilgiler de aktarılmaktadır. Özellikle deneyimlerin aktarıldığı bir öğreti düzeyi tarafımdan yazılmış eğitim vaka çalışmaları ile desteklenerek interaktif bir sistem içerisinde öğretim kalitesine uğraşılmaktadır.

Ayrıca,ekonomi ve iş dünyasındaki profesyonellere yönelik olarak tasarlanan muhtelif konulardaki genel katılıma açık eğitimler ile kurum içi eğitimler de devam ettirilmektedir.

Ticaret ve Sanayi odaları ile yürütülen çalışmalarda her sektöre yönelik seminer ve eğitimler düzenlenerek işletmelerin ihtiyaçları analiz edilmektedir.

Eğitimlerde,ülkemizin önde gelen kurum ve kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ile birlikte olunmakta,oluşturulan sinerji ile sektörel çözümler üretilebilmektedir.

Eğitimler sonunda paylaşımlar devam ettirilmekte ve eğitim sonuç süreçleri katılımcılar ile yürütülen paylaşımlar sayesinde oluşturulan network ile öğreti düzeyleri arttırılmaktadır. Bu nedenle sosyal medya üzerinde sürdürülen etkileşimlerde paylaşım ve görsel destekler de sağlanmaktadır.

Başa dön tuşu
Kapalı