EĞİTİM ETKİNLİKLERİ
 Gerçekleşen eğitimlerde katılımcılara güncel veriler yanı sıra öğretici ve uygulamada kolaylık sağlayıcı deneyimsel bilgiler de aktarılmaktadır.
Özellikle deneyimlerin aktarıldığı bir öğreti düzeyi tarafımdan yazılmış eğitim vaka çalışmaları ile desteklenerek interaktif bir sistem içerisinde öğretim kalitesine ulaştırılmaktadır.
Eğitim süreçlerinde amaçlanan hedefler için yapılan ön görüşmelerde, katılımcı kurumlar ile birlikte o kuruma yönelik eğitim tasarımı yapılarak ihtiyaca göre bir çeşit terzilik modeli ile oluşum sağlanmaktadır.
Ayrıca, ekonomi ve iş dünyasındaki profesyonellere yönelik olarak tasarlanan muhtelif konulardaki genel katılıma açık eğitimler ile kurum içi eğitimler de devam ettirilmektedir. Ticaret ve Sanayi odaları ile yürütülen çalışmalarda her sektöre yönelik seminer ve eğitimler düzenlenerek işletmelerin ihtiyaçları analiz edilmektedir.
                                                                Eğitim süreçlerinde, ülkemizin önde gelen kurum ve kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ile birlikte  yapılan çalışmalarda yeniden tasarımlar oluşturulabilmektedir.
 Eğitimler sonunda paylaşımlar devam ettirilmekte ve eğitim sonuç süreçleri katılımcılar ile yürütülen paylaşımlar sayesinde oluşturulan network ile öğreti düzeyleri arttırılmaktadır. Bu nedenle sosyal medya üzerinde sürdürülen etkileşimlerde paylaşım ve görsel destekler de sağlanmaktadır.