Bir Sinan Bayraktar eseri olan Satış Akademisi-Çin’den Sultanhamam’a Satışın 5000 Yıllık Öyküsü en cazip fiyat ile tüm platformlarda!

En gelişmiş toplumlar, en çok bilgiyi yeni nesillere aktaran toplumlardır. Her türlü akıl yeni nesile geçmelidir. Özellikle de ticari akıl. Çünkü ekonomi her şey demektir. Bilgiye ulaşan, bilgiyi işleyen bilince ulaşır. Bilinç de toplumları refaha götürür.