Bir Sinan Bayraktar eseri olan Satış Akademisi-Çin’den Sultanhamam’a Satışın 5000 Yıllık Öyküsü en cazip fiyat ile tüm platformlarda!

En gelişmiş toplumlar, en çok bilgiyi yeni nesillere aktaran toplumlardır. Her türlü akıl yeni nesile geçmelidir. Özellikle de ticari akıl. Çünkü ekonomi her şey demektir. Bilgiye ulaşan, bilgiyi işleyen bilince ulaşır. Bilinç de toplumları refaha götürür.

Tüm uğraşılarında ‘’Doğru yönetirsen, doğru sonuç alırsın’’ felsefesini iş düsturu olarak kabul etmek erdemdir. ‘’Ektiğinize dikkat edin, buğday ekerek pirinç alamazsınız, ektiğinizi bilimsel olarak besleyin, çok sularsanız bataklık olur çürür, fazla gübre besini yakar’’ düşüncesi iş yaşamının temel değerlerini oluşturmaktadır. YÖNETİM AKADEMİSİ, bu felsefelr ışığında kaleme alınmış ve Haziran 2023 tarihinde yayın hayatına katılmıştır.