Değişime ayak uyduramayan zayıflar Yaman Törüner ytoruner@milliyet.com.tr Ekonomilerin bel kemiği imalat sektörüdür. Ülkelerin gücü, imalat sektörlerinin büyüklüğü, […]
Kısa bir süre içinde Avrupa genelindeki tüm cep telefonlarının tek bir standart şarj aletiyle şarj edilmesi mümkün […]
KANUN : ÇEK KANUNU Kanun No. 5941 Kabul Tarihi: 14/12/2009 Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu […]